Запорукою ефективних управлінських рішень є належна підготовка спеціалістів : досвід Республіки Польща

Беручи участь у програмі «Молодь змінить Україну»,  моя група здійснила робочу поїздку з 17 -23 квітня 2016 року до Республіки Польща.

Вибір Польщі як об’єкта дослідження пояснюється близькістю цієї країни до України в багатьох відношеннях: економічному, соціальному, політичному, спільністю історії на окремих етапах розвитку державності. Сьогодні Україна стоїть на порозі системних реформ,  модернізації публічної адміністрації з використанням, в тому числі кращого світового досвіду. Тому як досягнення так і помилки Республіки Польща заслуговують особливої уваги українських дослідників та реформаторів.

Нам вдалося домовитися про зустрічі з центральними органами влади, місцевим самоврядуванням, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями освітніми та молодіжними організаціями. 

Сфера моїх досліджень охоплює діяльність центрів надання адміністративних послуг, реформу публічної адміністрації та прийняття якісних управлінських рішень. 

Як слухачеві Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ), особливо цікаво було відвідати Крайову школу адміністрації публічної (KSAP).

Основною метою цих двох навчальних закладів   є підготовка професійних, кваліфікованих державних службовців. Проте засоби і способи досягнення схожих цілей дещо відрізняються. 

До KSAP можуть вступати особи, віком до 32 років, мають диплом про Вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”, знають добре одну з трьох мов: англійська, французька або німецька, виконують умови службових обов’язків у адміністрації, а також положення про цивільну службу та працівників державних установ, мають відповідний досвід роботи, пройшли медичне обстеження.

Слухачі мають п’ять груп предметів: право та адміністрування, економіка та публічні фінанси, Європейський союз та закордонна політика, менеджмент, побудова відносин та персональних компетенцій. Цікавим є те, що останній блок предметів спрямований на розвиток  талантів та інтересів особистості, її морального та культурного рівня, працю над характером та волонтерських послуг.

Стажування в переважній більшості проходить за межами Польщі протягом 6 тижнів. Тому 12 навчальних годин на тиждень приділяється вивченню 2 обов’язкових мов (на вибір англійська, німецька, французька). Окрім цього на вибір арабську, китайську, російську або іспанську. За результатами здають 1 іспит на знання мови – рівень С2 та 2 іспити – рівень В1. На базі цього вузу організовані також мовні курси, які відвідують вже працюючі службовці, чого, на жаль, не можна сказати про Україну.

Різниця між KSAP і НАДУ  полягає ще й у тому, що Школа не має заочної та вечірньої форми навчання, не має регіональних відділень на території Польщі, оскільки вважають, що випускники – це спеціалісти високого класу, які повинні обіймати керівні  посади в центральних органах влади, а вони в більшій мірі розташовані саме у Варшаві. Так, за 25 років існування, трохи більше 1200 випускників.  Також викладачі не можуть виконувати адміністративної роботи, наприклад – очолювати кафедру чи інститут.

Але найбільше нас здивувало, те, що цьогорічні випускники (лютий 2016 року)  вже   1 квітня  2016 року  100% влаштовані на роботу в центральних органах державної влади! Це стало можливим завдяки списку вакансій, який щорічно формує Прем’єр – Міністр Республіки Польща. Органи державної влади, у яких з’являється вакансія, надають про це інформацію, а випускники відразу після закінчення, без будь яких іспитів і конкурсів обіймають визначені посади.  Вважаємо, що і в Україні потрібно зробити такі списки. Було б правильно, якби Національне  агентство України з питань державної служби (Нацдержслужба) щороку формувало  перелік вакансій, необхідних до заповнення у вищих органах державної влади, а Національна академія державного управління при Президентові України здійснювала б  підготовку спеціалістів відповідно  до наданого переліку.  

Досліджуючи питання реформування публічної адміністрації  мали зустріч з Канцелярією  Прем’єр – Міністра Республіки Польща та Міністерством  адміністрації (Департамент державної служби).  Пан Ц.Заремба розповів про головні етапи змін устрою публічної адміністрації , її структуру, завдання, нагляд та контроль, бюджетування.  

Проте не можу не погодитися  з радником Прем’єр-Міністра Польщі – Криштофом Банасом про те, що  перш за все необхідно здійснювати якісну підготовку   державних службовців: «Quality training of civil servants is effective decisions and successful governance».

Орієнтація на досвід європейської держави допоможе підняти розвиток України на якісно новий рівень.  Проте вивчаючи особливості соціально-економічного розвитку та рівень життя населення, здійснення політичної влади, діяльність у сфері соціальної політики, реформування адміністративних послуг ми зрозуміли, що управління повинно будуватися на громадянському суспільстві, бізнесі, державному управлінні, а не владній силі держави, а   вирішення нагальних проблем України  під силу тільки  громадянам.

 

Учасниця програми «Молодь змінить Україну» Лідія Михайленко

Країна дослідження – Польща

17-23 квітня 2016 року