ДОСВІД ПОЛЬЩІ З ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

В Польщі відновлювана енергетика є пріоритетним напрямком розвитку, що пов’язано з високими екологічними стандартами, до яких зобов’язує законодавство ЄС та Кіотський протокол. В 90-х роках думки про розвиток відновлюваної енергетики у Польщі були на рівні фантастики, оскільки країна посідає одне із провідних місць у Європі за видобутком камяного вугілля. Нині Польща стала на шлях практичного впровадження відновлювальних джерел енергії та виробництва власного обладнання для використання ВДЕ.  Впродовж останніх років в Україні, за умов гострого дефіциту і подорожчання енергоресурсів, значно підвищився інтерес до використання ВДЕ. До того ж, коли у 2015 році інвестиції у відновлювану енергетику в світі досягли максимального рівня, в Україні інвестиції у відновлювані джерела енергії різко зменшились. Тому вивчення досвіду Польщі щодо розвитку ВДЕ є на часі.

 

Вивчаючи досвід Польщі ми з групою молодих, амбітних людей відвідали ряд організацій, установ та університетів, серед яких Варшавський університет наук про життя (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), з яким я мала заплановані зустрічі.

Ми зустрічались з польськими науковцями, які займаються дослідженнями у галузі відновлюваної енергетики, зокрема біоенергетики. Найбільше мене вразили реалізовані проекти у даній галузі, експериментальні та наукові лабораторії, у яких проводять досліди та заняття зі студентами – майбутніми операторами ринку відновлюваної енергетики.

Я вважаю, що найкращий спеціаліст той, хто має не тільки теоретичні знання, але й практику. Саме за таким принципом навчають студентів у Варшавському університеті наук про життя. Ми мали можливість побачити результати наукових досліджень студентів, а саме виробництво пелет з горіхової шкарлупи та кавової гущі, брикетів або біогазу. Завдяки державній підтримці та численних фондів ЄС університет постійно укомплектовує лабораторії новітнім обладнанням та програмним забезпеченням.

Наступне, що привернуло мою увагу –  це реалізовані проекти:

  • гібридна установка на базі теплової помпи та сонячних колекторів, яка забезпечує теплопостачання для готельного комплексу поблизу Варшави (містечко Буди Ґрабські), яка може бути керована дистанційно з використанням мережі Інтернет;
  • автоматизована система управління технологічними процесами на базі електронних засобів фірм Siemens та Fanuk.    

На даний час в університеті, в рамках програми Горизонт 2020, виконується проект TESSe2b. Реалізація проекту запланована на період з 01.10.2015 р. до 10.01.2019 р. і повністю фінансується Європейським Союзом. Бюджет в розмірі  4 311 700 €, з яких на провадження досліджень ученими Університету наук про життя виділено 425 375 €.

Фінансування заходів з впровадження засобів відновлюваної енергетики здійснюються національними та закордонними фондами, такими як Національний фонд навколишнього середовища, Biostrateg – Національний центр з наукових досліджень і розробок, різні галузеві фонди ЄС.

Приємно вражена була тим, що польські науковці володіють інформацією про економічний стан України, розвиток у ній відновлюваної енергетики, вони відкриті та готові до співпраці.

Використання в Україні польського освітнього, наукового та практичного досвіду в галузі відновлювальних джерел енергій має велике значення, оскільки в найближчому майбутньому гостро постане проблема енергетичної безпеки країни та охорони довкілля. Крім того, причиною швидкого розвитку технології ВДЕ є також економічні вигоди, особливо для великих підприємств, що споживають великі обсяги теплової та електричної енергії, а також приватних інвесторів.

Україна обрала європейський шлях розвитку, підписуючи і ратифікуючи Угоду про асоціацію з ЄС. В рамках імплементації Директиви ЄС 2009/28/EC наша країна не тільки зобов’язана виконати завдання на 2020 рік, але й повинна прагнути дотримуватися такої тенденції і в подальшому, оскільки це відповідає її інтересам.

Я вдячна Благодійному Фонду Богдана Гаврилишина за можливість ознайомитися з досвідом Польщі в рамках Програми «Молодь змінить Україну». Це можливість для мене збагатити свої знання та отримати практичний досвід, який буде реалізований у наукових роботах та проектах.

Катерина Сиротюк

Учасник Програми «Молодь змінить Україну»

17-23 квітня 2016 р.

Країна дослідження – Польща